ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА

Производствената база на ТРАНС ЕР ЕООД е разположена в село Ресен 5060 , област Велико Търново, България.
Изцяло обновена, базата е оборудвана с машини за бутилиране, затваряне, етикетиране, маркиране, фолиране с които достига дневен капацитет на бутилиране до 50 000 литра олио.

Създадени са условия за спазване на нормативните изисквания за производство, които се поддържат и развиват. В Процеса на производство се спазват изискванията на Добри производствени и хигиенни практики и НАССР – системата (Наръчник за Анализ на Опасностите и Контрола на Критичните точки).

Целта ни е постоянно да обогатяваме знанията си, за да предлагаме качествени и безопастни продукти, както на Българския така и на Европейския пазар!

От 2014 година фирмата разполага и със Складове за Съхранение на Зърно с капацитет на вместимост 2000 тона. В тях е инсталирано оборудване на почистване на зърнени култури, което е с капацитет на почистване до 100 тона дневно.

ГАЛЕРИЯ

ИНТЕРЕСУВАТЕ СЕ ОТ НАШАТА ПРОДУКЦИЯ

Заложете на качеството и ни потърсете