Фуражен грах

Характеристики

Фуражният грах е една от първите земеделски култури познати на хората. Чудесна фуражна култура, която допълва сеитбооборота на зърнените култури. Ползва се за зърно, сено, силаж, за зелено торене и др. Фуражният грах е чудесна храна за млечните крави и на животните за угояване.

ИНТЕРЕСУВАТЕ СЕ ОТ НАШАТА ПРОДУКЦИЯ

Заложете на качеството и ни потърсете