ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

Една от насоките в дейността на ТРАНС ЕР ЕООД е Изкупуването, преработката и търговия с всички видове слънчоглед и зърнени култури. От 2014 година фирмата разполага със складове за съхранение на зърно с капацитет на вместимост  2000 тона. В тях е инсталирано оборудване на почистване и калибриране на зърнени култури с дневен капацитет 100 тона.

Фирмата извършва търговия със следните зърнени култури и техни производни

Пшеница