РАСТИТЕЛНИ МАСЛА

Производствената база на ТРАНС ЕР ЕООД е разположена в село Ресен 5060 , област Велико Търново, България. Изцяло обновена, базата е оборудвана с машини за бутилиране, затваряне, етикетиране, маркиране и фолиране, с които достига дневен капацитет на бутилиране до 70 000 литра олио. Създадени са условия за спазване на нормативните изисквания за производство, които се поддържат и развиват. В процеса на производство се прилагат и спазват изискванията за Добри производствени и хигиенни практики и НАССР – системата (Наръчник за Анализ на Опасностите и Контрола на Критичните точки). Целта ни е постоянно да обогатяваме знанията си, за да предлагаме качествени и безопасни продукти, както на Българския така и на Европейския пазар!